PROGRAM XXV PIKNIK NAD SZESZUPĄ 8 czerwca

XXV PIKNIK NAD SZESZUPĄ

PROGRAM:

16.00- Szeszupa z Rutki- Tartak

16.15- Oficjalne rozpoczęcie Pikniku

16.25 – Manakinzespół taneczny

ze Szkoły Podstawowej w Rutce- Tartak

16.35- Wybory Mała Miss i Mister 2023 ( 3-7 lat)

17.00- Szeszupiaki z Rutki- Tartak

17.20- Oleckie Echo z Olecka

17.35- Pokaz szkoły Taekwon Do – Ashley Stuart

17.45- Maja Krzyżewska – uczestniczka

The Voice Kids w grupie CLEO

17.55- Niezapominajki i SZALEJOwianki z Jeleniewa

18.10- Suwalskie Starszakikoncert

„Powróćmy jak za dawnych lat…”

18.30- Akrobacje na rowerze- Piotr Bielak

uczestnik Mam Talent

19.10- Julia Markowska z Suwałk-

Laureatka międzynarodowych festiwali

19.30- Shota Adamashvili z Gruzji- gość specjalny

20.20- SZYSZKA – nowa formacja muzyczna z Suwałk

21.00- GWIAZDA WIECZORU – RACISOVA

22.00- DJ Makal prowadzi potańcówkę

Podczas pikniku, niezależnie od programu na scenie, będą odbywały się zabawy i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZAPRASZAMY!

Nasi partnerzy:

Sklep Wielobranżowy Alicja i Piotr Banialis,

Sklep Wielobranżowy Krystyna Dubielewska,

Stacja Paliw Mateusz Karwel,

Delikatesy Centro Mirosław Karwel,

PHU Pasze Paweł Murawski,

Ciastkarnia Celina Glińska,

OSP Rutka- Tartak,

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE KULTURY

W GMINIE RUTKA- TARTAK!

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ !

MAŁA MISS I MISTER 2023-wybory podczas Pikniku nad Szeszupą

8 czerwca podczas PIKNIKU NAD SZESZUPĄ  w dniu święta BOŻEGO CIAŁA odbędzie się konkurs

dla przedszkolaków p.n. MAŁA MISS I MAŁY MISTER .

Oto zasady wyborów:

 1.  Rodzice zgłaszają dziecko w wieku 3-7 lat w dniu pikniku od 16.00 do 16.30;
 2. Każde dziecko otrzyma na rękę numerek startowy zgodny z kolejnością zgłoszeń do konkursu;
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia dziecka do konkursu  jest podpisanie zgody na fotografowanie dziecka i wykorzystanie wizerunku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Rutce- Tartak, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci, które samodzielnie pozostaną na scenie bez asysty rodzica;
 5. Wybory na MISS i MISTERA są zabawą o charakterze konkursu, w którym powołane przez organizatora jury będzie przydzielało punkty;
 6. Każdy uczestnik będzie przechodził przez te same zadania;
 7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają niespodzianki, wybrani Mali MISS i MISTER otrzymają nagrody.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Nagrody czytelnikom rozdane- Biblioteka

30 maja został zakończony program czytelniczy

MAŁA  KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK.

Przedszkolaki regularnie odwiedzały bibliotekę

korzystając z bogatego księgozbioru dla dzieci.

Czytelnicy, którzy uzbierali najwięcej punktów

dziś otrzymali piękne podziękowania z rąk bibliotekarki, p. Agaty

oraz nagrody ufundowane przez p. Marcina Ślaskiego

 

Gratulujemy! Dziękujemy za udział! Dzięki częstym odwiedzinom

nasza biblioteka uplasowała się w gronie najlepszych, pod względem czytelnictwa.

MIL ART FESTIVAL – POKAŻ NAM SWÓJ TALENT – polecamy

 

MIL ART FESTIVAL – POKAŻ NAM SWÓJ TALENT

Już 24 czerwca 2023 roku o godzinie 18:00 w Operze i Filharmonii w Białymstoku odbędzie
się „MIL ART FESTIVAL” – konkurs talentów.
Do konkursu szukamy utalentowanych osób w wieku od 14. roku życia, które chciałyby
podzielić się swoimi umiejętnościami oraz pokazać co potrafią na scenie. Niezależnie od
tego, czy jesteś amatorem, profesjonalistą, – aktorem, wokalistą lubisz wyzwania i masz
talent – to nie może Cię tutaj zabraknąć!
Uczestnicy konkursu będą mieli okazję zaprezentować na scenie swoje zdolności w różnych
dziedzinach. Wydarzenie ma na celu zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swojego
talentu artystycznego, muzycznego, sportowego, itp. oraz zdobywania nowych doświadczeń.
Wydarzenie składa się z dwóch etapów:

Formuła festiwalu opiera się na zasadach konkursu typu „Mam talent”. Prezentacje sceniczne tegorocznej edycji konkursu odbędą się 24 czerwca br. w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży (w wieku 14-19 lat) i osób dorosłych (powyżej 20 lat). To wydarzenie, w którym uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością. Podczas konkursu amatorzy jak i profesjonaliści będą mogli pokazać swoje talenty w różnych dziedzinach kultury i sztuki takich jak: śpiew, taniec, teatr oraz wiele innych.

MilArtFestival: ZMIANA TERMINÓW w stosunku do informacji na plakacie

I etap – eliminacje – nagranie dźwiękowe/film wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres milartfestival@gmail.pl  lub przynieść osobiście do klubu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego do sali nr 13. do dnia 11.06.2023 r.

II etap – finał – 24.06.2023 r. Amfiteatr Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Spośród wysłanych/dostarczonych materiałów jury wyłoni najlepszych uczestników
konkursu, którzy będą mieli okazję zawalczyć o główne nagrody.
Konkurs talentów to doskonała okazja, by wyjść ze swojej strefy komfortu i pokazać, na co
Cię stać. Może okazać się, że właśnie dzięki temu konkursowi odkryjesz swoje prawdziwe
powołanie i pasję.
Uczestnicy mają okazję zdobyć ciekawe nagrody i pokazać innym ludziom swoje talenty i
poszerzać swoje doświadczenie, przy tym dobrze się bawiąc.

NIE CZEKAJ, PRZYJDŹ I POKAŻ SWÓJ TALENT NA NASZEJ SCENIE !!!!

Więcej informacji na stronie www.http://milartfestival.pl

SUKCESY SOLISTÓW GRUNT TO ZDROWIE SŁOBÓDKA

 

 

MAJA KUPSZTA NAGRODA GRAND PRIX 

 

AMELIA MURAWSKA III MIEJSCE w kat. klas I- III

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL JASTRZĘBSKI wyróżnienie w kat. I- III

 

Reprezentował nas także WOJCIECH RACIS

GRATULACJE!

Dziękujemy rodzicom za transport na konkurs.

KONCERT RECYTATORSKI rozstrzygnięty

12 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się jubileuszowa edycja

gminnego konkursu recytatorskiego WIOSENNE RYMOWANIE.

Spośród wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

w Rutce- Tartak wyłoniono 18 uczestników.

Oto protokół jury oraz fotorelacja z tego jubileuszowego wydarzenia.

Protokół z przesłuchań Gminnego Konkursu Recytatorskiego

„X Wiosenne Rymowanie” z dnia 12 maja 2023 r.

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rutce – Tartak

Skład komisji konkursu:

Alicja Zajączkowska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach- przewodnicząca

Gąglewska Jolanta – metodyk, Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach- członek

Majewska Danuta – nauczyciel emeryt- członek

Po wysłuchaniu 18 uczestników przyznano następujące nagrody:

1. Przedszkole

Nagrody:

1. Olga Kowalewska – lat 5

2. Natalia Niewulis – lat 5

3. Brezgieł Katarzyna – lat 6

Marcelina Racis lat – 5, wyróżnienie

2. Kategoria klasy I – III

Nagrody:

1. Milena Glińska – kl.III

2. Paulina Minkiewicz – kl. I

3. Julia Kownacka – kl.III

Wyróżnienia otrzymali:

Zofia Kownacka kl.I

Magda Brezgieł kl. I

Magdalena Brzozowska kl.III

3. Kategoria klasy IV – VI

Nagroda:

1. Justyna Brzozowska

4. Kategoria -klasy VI – VIII

Nagroda:

1. Maja Grygo

Podczas oczekiwania na werdykt jury pani Ania -HAPPY CHILDREN z Suwałk,

przeprowadziła wspaniałe animacje. To taki mały prezent z okazji X edycji.

XXV PIKNIK NAD SZESZUPĄ – Regulamin

REGULAMIN IMPREZY p. n. XXV PIKNIK NAD SZESZUPĄ

INFORMACJE OGÓLNE

I. Impreza p.n. Piknik nad Szeszupą, zwana dalej „imprezą”, organizowana jest na terenie stadionu gminnego na ul. Leśnej w Rutce- Tartak, w dniu 08.06.2023r., zgodnie z programem imprezy.

II. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Rutce- Tartak i Urząd Gminy w Rutce- Tartak.

III. Regulamin kierowany jest do osób, które przebywają na terenie imprezy w wyznaczonym miejscu oraz w czasie jej trwania: 16.00 – 24.00.

Każda z takich osób jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w celu zapewnienia ogólnego porządku i bezpieczeństwa innym uczestnikom imprezy.

IV. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. pracownikach ochrony należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatorów, jednolicie umundurowane i oznakowane, legitymujące się identyfikatorem wystawionym przez Organizatora, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie;

2. uczestniku imprezy oznacza to osobę uczestniczącą w imprezie;

3. terenie imprezy należy przez to rozumieć wyznaczone miejsce, na którym, odbywa się impreza lub inne podane do publicznej wiadomości miejsce, do którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

I. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi prawną opiekę.

II. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy oraz posiadania w jej trakcie:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
 2. materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i innych materiałów mogących powodować powstanie pożaru;
 3. napojów alkoholowych;
 4. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

IV. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

V. Zabrania się prowadzenia bez pozwolenia Organizatorów działalności handlowej lub zarobkowej na terenie imprezy.

VI. Organizatorzy imprezy mogą odmówić prawa wstępu na imprezę oraz przebywania na niej, osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje;

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie porządku imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników.

VII. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe bądź pirotechniczne podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności.

VIII. Uczestnicy imprezy oraz inne osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników ochrony, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa, dowódcy ochrony.

ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

I. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.

II. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez m.in.:

1. powołanie pracowników ochrony wyróżniających się jednolitym umundurowaniem i oznakowaniem oraz posiadaniem odpowiednich identyfikatorów;

2. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa lub dowócy ochrony kierującego i organizującego pracę pracowników ochrony;

3. zapewnieniem pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego;

4. odpowiednie oznakowanie terenu imprezy.

III. Powołani przez Organizatora pracownicy ochrony są uprawnieni do:

1. sprawdzania i ustalania uprawnień do uczestnictwa w imprezie;

2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3. przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty niebezpieczne;

4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy;

5. odmówienia wstępu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

6. odmówienia wstępu osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

7. usunięcia z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy;

5. stosowaniem siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia bezprawnego ataku na pracownika ochrony lub inną osobę, uczestnika imprezy;

6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

IV. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.:

1. znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatorów,

2. przeszkolenie pracownikow ochrony w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

V. Organizatorzy, w zakresie określonym przepisami prawa, są uprawnieni do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o bezpieczeństwie imprez.

III. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów oraz wywieszony w miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.