XXVI Piknik nad Szeszupą

30 maja w gminie Rutka- Tartak na stadionie gminnym 

odbył się kolejny piknik integracyjny.

Program był bardzo bogaty i atrakcyjny. Wśród piknikowych gości

był poseł Jarosław Zieliński z małżonką, wójtowie gminy Wiżajny i Przerośl.

W koncercie uczestniczyły zespoły i kapele.

Zespół JEZIORANKI z Wiżajn

Zespół Szeszupa z Rutki- Tartak

 

Zespół Szeszupiaki z Rutki- Tartak

 

Kapela Onegdaj z Filipowa

 

Kapela Przeroślaki z Przerośli

 

Zespół Byle Dalej z Suwałk

Zespół Nie z Tej Bajki z Raczek 

 

Koncerty były przeplatane różnymi atrakcjami. 

 

Grupa Taneczna TĘCZOWE KOTKI ze Szkoły Podstawowej w Rutce- Tartak pod kierownictwem p. Agnieszki Obuchowskiej

 

Animacje dla dzieci

 

Pokaz grupy Taekwondo pod opieką Ashleya Stuarta

 

Pokaz i turnieje z udziałem Strongmanów

 

Prezentacja samochodów WESOŁE MALUCHY

 

 

Organizatorzy: GOK i Urząd Gminy w Rutce- Tartak

składają podziękowania zespołom i kapelom za udział w piknikowym  koncercie,

a sponsorom za pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną spotkania.

NASI SPONSORZY  

Bank Spółdzielczy w Rutce- Tartak

Mariusz Rudziewicz

Celina Glińska z córkami

Jan Kalinowski

Mateusz Karwel

Karolina Suchocka

Cinema Lumiere

MK Bowling

Banialis Alicja i Piotr

Dubielewska Krystyna