Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak

Witamy Państwa na oficjalnej stronie www Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak. Nasza placówka istnieje od 01 stycznia 2013. Powstała w wyniku  połączenia Świetlicy Gminnej w Rutce – Tartak oraz Gminnej Biblioteki Publicznej .

Do najważniejszych zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury należy:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych lokalnej społeczności we współpracy z innymi podmiotami;
  • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym kulturze regionalnej;
  • gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu;
  • organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno – oświatowych;

Gminny Ośrodek Kultury działa w oparciu o kalendarz imprez na dany rok kalendarzowy zatwierdzany do realizacji przez Wójta Gminy.