Wakacje w Bibliotece

Co roku nasza Biblioteka wraz z GOK w okresie letnim organizuje cykl spotkań dla dzieci i młodzieży.

Obejmują one warsztaty czytelnicze, muzyczne, plastyczne, kulinarne i sportowe. W ramach zajęć organizowane są także spotkania na przykład z pracownikami  Państwowej Inspekcji Pracy, czy Ratownikami Medycznymi. W miarę możliwości organizujemy też dzieciom zajęcia wyjazdowe na przykład w Parku Naukowo-Technologicznym, czy Bibliotece Publicznej w Suwałkach. Staramy się , aby ten czas był jak najbardziej urozmaicony.

Poprzez zabawę i niekonwencjonalne formy nauki dzieci  nabywają nowe umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania i talenty.  Chcemy, aby dzieci nie tylko się dobrze bawiły, ale także w sposób przyjemny zdobywały wiedzę i uczyły się na każdych zajęciach czegoś nowego. Chcemy zaszczepić w nich chęć do rozwijania swoich pasji i  poszerzania horyzontów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach  w okresie wakacyjnym!