GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

 

Gminna Biblioteka Publiczna

w Rutce – Tartak

ogłasza VIII edycję konkursu recytatorskiego

WIOSENNE RYMOWANIE ON-LINE


Cele konkursu:

1. szerzenie idei obcowania z książką;

2. zachęcanie do czytania poezji;

3. stwarzanie możliwości prezentacji talentów recytatorskich;

4. kształtowanie kultury recytatorskiej.

Zasady konkursu:

1. Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz związany z Dniem Matki.

2. Obowiązują trzy kategorie wiekowe:

– przedszkola

– klasy I – III

– klasy IV – VIII

3. Nagrania wierszy prosimy przesyłać do dnia 18 Maja na adres gok.rutkatartak@gmail.com lub przez Facebook aplikację Messenger GOK Rutka – Tartak. W opisie należy podać imię i nazwisko uczestnika, wiek (przypadający w tym roku) oraz tytuł wiersza. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone informacją zwrotną udzieloną przez organizatora.

4. Komisja powołana przez organizatora będzie oceniać poszczególne recytacje wg. następujących kryteriów:

– dobór repertuaru odpowiedni do wieku i możliwości,

– wrażenie artystyczne ( gra aktorska, rekwizyty, intonacja, dykcja, interpretacja. ) itp.

– ogólny wyraz sceniczny,

– opanowanie pamięciowe utworu.

5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

6. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać na miejscu lub telefonicznie: 87 568 72 01 w godzinach pracy GOK-u , które są dostępne na stronie www.gokrutkatartak.pl

Dodaj komentarz