Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Zakończył się projekt dla dzieci i młodzieży realizowany

przez Bibliotekę Gminną w Rutce – Tartak „SIEĆ NA KULTURĘ”.

Warsztaty z udziałem sześciorga uczestników 

odbywały się online. To był drugi etap szkolenia. 

Pierwszy odbył się w wakacje minionego roku

z udziałem siedmiorga dzieciaków.

Po rozliczeniu projektu Gminny Ośrodek Kultury

może otrzymać pięć laptopów

na potrzeby ośrodka.

Oto ciekawe prace powstałe podczas warsztatów.

 

GMINNY TURNIEJ W SZACHY DLA DOROSŁYCH

27 stycznia odbył się Gminny Turniej w Szachy. Zgłosiło się 6 osób. Wśród najlepszych uplasowali się:

Krystian Sienkiewicz, Ernest Szyszko i Dawid Sienkiewicz.

Gratulujemy!

Z WIZYTĄ U KRÓLOWEJ ELZY

Kolejne zajęcia feryjne minęły. W piątkowy dzień bawiliśmy się muzycznie z piosenką „SANNA”, wycinaliśmy śnieżynki, piekliśmy kruche gwiazdeczki i ozdabialiśmy je lodowym lukrem, nakryliśmy elegancko do stołu, poznaliśmy zasady kulturalnego picia herbaty, graliśmy w tenisa stołowego, w BINGO oraz inne gry.

Zapraszamy 1 lutego na 11.00.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK-u

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zmuszeni jesteśmy organizować zajęcia zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

 1.  W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 12 osób.
 2. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy wcześniej zgłosić telefonicznie lub mailem: gok.rutkatartak@gmail.com przynajmniej jeden dzień wcześniej do godz. 12.00.
 3. O przyjęciu uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia.
 4. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni/ rodzice podpisują wymagane oświadczenia, regulaminy, wyrażają formalne zgody pisemne. Bez pisemnych zgód nie można wziąć udziału w zajęciach. Wymagane dokumenty są zamieszczone w załączniku. Można je pobrać, wypełnić, podpisane dostarczyć w dniu zajęć.
 5. Podczas zajęć obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak symptomów chorobowych (kaszel, katar, kichanie, podwyższona temperatura ciała, nudności, itp.

 

Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego- AGATA OBUCHOWSKA z Rutki- Tartak

Gratulujemy Agacie i jej rodzicom!

 

Członkini zespołu SZESZUPIAKI, solistka w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce- Tartak oraz  uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce- Tartak otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczne. To już czwarta osoba uzdolniona artystycznie rozwijająca swoje pasje  pod opieką artystyczną p. B.M. Szyszko- Anzulewicz, instruktora GOK-u otrzymała stypendium na dalszy rozwój artystyczny.

Warsztaty w ramach programu „SIEĆ NA KULTURĘ”

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” odbywają się w BIBLIOTECE GMINNEJ przez 7 dni, od 24 stycznia zaczynając.

Niestety już nie ma wolnych miejsc.

SPORTOWE FERIE W GOK-u

25.01. 

14.00- I Gminny Turniej w Bilard

 –     I Turniej Gminny w Darta

26.01.

14.00 – Turniej Gminny w Szachy

– Turniej Gminny FIFA – Play Station

27.01.

14.00 – Gminny Turniej w Tenisa Stołowego

 

WAŻNA INFORMACJA!

W zajęciach, zawodach, turniejach mogą wziąć udział osoby zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych.

Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać w sali rekreacyjnej wynosi 12.

FERIE ZIMOWE W GOK-u dla dzieci

ISTOTNA INFORMACJA!

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby tylko zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych. Podczas zajęć obowiązują maseczki.
 2. Maksymalna liczba osób mogąca uczestniczyć w zajęciach wynosi 12.
 3. Wiek uczestnika: ukończone 7 lat, młodsi mogą wziąć udział z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 4. Prosimy wcześniej zgłaszać dzieci telefonicznie: 87 568 72 01 lub mailem:gok.rutkatartak@gmail.com 
 5. W dniu zajęć rodzic/ opiekun prawny podpisuje zgodę na uczestnictwo w zajęciach i godzi się na ryzyko zakażenia. Można też pobrać wszelkie zgody (załącznik nr 1. i 2.) i przynieść je już podpisane.
 6. Powyższe warunki są zawarte w regulaminie, który jest zamieszczony w załączniku.