Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego- AGATA OBUCHOWSKA z Rutki- Tartak

Gratulujemy Agacie i jej rodzicom!

 

Członkini zespołu SZESZUPIAKI, solistka w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce- Tartak oraz  uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce- Tartak otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczne. To już czwarta osoba uzdolniona artystycznie rozwijająca swoje pasje  pod opieką artystyczną p. B.M. Szyszko- Anzulewicz, instruktora GOK-u otrzymała stypendium na dalszy rozwój artystyczny.

Dodaj komentarz