ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK-u

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zmuszeni jesteśmy organizować zajęcia zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

  1.  W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 12 osób.
  2. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy wcześniej zgłosić telefonicznie lub mailem: gok.rutkatartak@gmail.com przynajmniej jeden dzień wcześniej do godz. 12.00.
  3. O przyjęciu uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia.
  4. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni/ rodzice podpisują wymagane oświadczenia, regulaminy, wyrażają formalne zgody pisemne. Bez pisemnych zgód nie można wziąć udziału w zajęciach. Wymagane dokumenty są zamieszczone w załączniku. Można je pobrać, wypełnić, podpisane dostarczyć w dniu zajęć.
  5. Podczas zajęć obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.
  6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak symptomów chorobowych (kaszel, katar, kichanie, podwyższona temperatura ciała, nudności, itp.

 

Attachments

Dodaj komentarz