ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK-u

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zmuszeni jesteśmy organizować zajęcia zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

  1.  W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 12 osób.
  2. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy wcześniej zgłosić telefonicznie lub mailem: gok.rutkatartak@gmail.com przynajmniej jeden dzień wcześniej do godz. 12.00.
  3. O przyjęciu uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia.
  4. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni/ rodzice podpisują wymagane oświadczenia, regulaminy, wyrażają formalne zgody pisemne. Bez pisemnych zgód nie można wziąć udziału w zajęciach. Wymagane dokumenty są zamieszczone w załączniku. Można je pobrać, wypełnić, podpisane dostarczyć w dniu zajęć.
  5. Podczas zajęć obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.
  6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak symptomów chorobowych (kaszel, katar, kichanie, podwyższona temperatura ciała, nudności, itp.

 

Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego- AGATA OBUCHOWSKA z Rutki- Tartak

Gratulujemy Agacie i jej rodzicom!

 

Członkini zespołu SZESZUPIAKI, solistka w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce- Tartak oraz  uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce- Tartak otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczne. To już czwarta osoba uzdolniona artystycznie rozwijająca swoje pasje  pod opieką artystyczną p. B.M. Szyszko- Anzulewicz, instruktora GOK-u otrzymała stypendium na dalszy rozwój artystyczny.

Warsztaty w ramach programu „SIEĆ NA KULTURĘ”

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” odbywają się w BIBLIOTECE GMINNEJ przez 7 dni, od 24 stycznia zaczynając.

Niestety już nie ma wolnych miejsc.