Rachunek do wpłat na pomoc dla Ukrainy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył

specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie.

Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy

je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

Dodaj komentarz