SZESZUPA na Święcie Sękacza w Żytkiejmach

15 sierpnia zespół koncertował podczas Święta Sękacza w Żytkiejmach.

Zaproszenie otrzymał od organizatorów: Wójta gminy Dubeninki i Stowarzyszenie

„Żytkiejmska Struga”.

Punktem kulminacyjnym było publiczne pieczenie sękacza na ogniu

przez lokalną mistrzynię, p. Bożenę Mikielską oraz konkurs dla publiczności

na upieczenie najładniejszego sękacza. Imprezie towarzyszyło blisko 40 wystawców

z regionalnymi produktami i rękodziełem. Królował  między nimi sękacz.

Odbył się także konkurs na uczestnika, który przybył z najodleglejszego zakątka Polski.

Wygrał pan, który specjalnie na ten dzień przybył z Zielonej Góry.

Zespół zaśpiewał sześć piosenek. 

Serdecznie dziękujemy kierowcy gminnemu, p. Dariuszowi Anzulewiczowi,

za przewiezienie zespołu na koncert mimo przebywania na urlopie.