XVII PRZYGRANICZNA PARADA PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH 2022

XVII PRZYGRANICZNA PARADA PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH

 

18 listopada odbyła się siedemnasta edycja konkursu wokalnego,

w którym młodzi soliści śpiewali po dwa utwory:

ludowy pochodzący z Suwalszczyzny oraz patriotyczny.

30 uczestników reprezentowało: Przebród, Stary Folwark, Poddubówek,

Słobódkę, Kaletnik, Wiżajny, Filipów oraz Rutkę- Tartak.

Jury w składzie: Pamela Sinicka – Krupa -PSM w Suwałkach, Emil Kulbacki- SOK Suwałki

i Mirosław Nalaskowski- folklorysta, emeryt SOK Suwałki

przyznali nagrody następującym młodym artystom:

KATEGORIA 7-9 LAT:

I miejsce Miłosz Andryszczyk,                     Szkoła Podstawowa. Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, opieka artystyczna p. Natalia Kordowska

 

 

 

 

II miejsce MAJA KUPSZTA, GOK Rutka- Tartak, opieka artystyczna p. Beata M. Szyszko- Anzulewicz

 

III miejsce FABIEN STRZAŁA, Szkoła Podstawowa w Słobódce,

opieka artystyczna p. Beata M. Szyszko- Anzulewicz

wyróżnienie GABRIEL JASTRZĘBSKI, GOK Rutka- Tartak opieka artystyczna p. Beata M. Szyszko- Anzulewicz

KATEGORIA 10-12 LAT:

I miejsce OLGA WALICKA, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie,

opieka artystyczna p. Ireneusz Jurczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce FRANCISZEK ANTOŃ,  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach opieka artystyczna p. Janusz Żmojda

 

III miejsce DARIA ANZULEWICZ GOK Rutka- Tartak opieka artystyczna Beata M. Szyszko- Anzulewicz

III miejsce Ex aequo

III miejsce KORDIAN ANZULEWICZ GOK Rutka- Tartak opieka artystyczna Beata M. Szyszko- Anzulewicz

 

wyróżnienie MAGDALENA WAŁEJKO, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, opieka artystyczna p. Janusz Żmojda

KATEGORIA 13- 15 LAT

I miejsce GABRIELA PIETROŁAJ, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach opieka artystyczna p. Janusz Żmojda

II miejsce NATALIA JURGIELEWICZ SP im. M.J. Piłsudskiego w Wiżajnach op. artystyczna p. Janusz Żmojda

III miejsce KATARZYNA SZLASZYŃSKA Szkoła Podstawowa w Słobódce, opieka artystyczna p. Beata M. Szyszko- Anzulewicz

Ex aequo

III miejsce AMELIA GRYGUTIS Szkoła Podstawowa w Słobódce opieka artystyczna p. Beata M. Szyszko- Anzulewicz

 

NAGRODA ZA NAJBARDZIEJ UDANY DEBIUT PARADY 2022

BARTOSZ LISZNIEWSKI Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach opieka artystyczna p. Janusz Żmojda

GRAND PRIX ZA AUTENTYCZNY PRZEKAZ PIEŚNI LUDOWEJ

AMELIA GRYGUTIS – od lewej Szkoła Podstawowa w Słobódce, opieka artystyczna p. Beata M. Szyszko- Anzulewicz

GRAND PRIX ZA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

GABRIELA PIETROŁAJ Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Wiżajnach opieka artystyczna p. Janusz Żmojda

Organizatorzy- Gminny Ośrodek Kultury w Rutce- Tartak

i Starostwo Powiatowe w Suwałkach składają podziękowania sponsorom:

  • Bank Spółdzielczy w Rutce- Tartak, prezes p. Marta Protasiewicz

  • Ubojnia- Stacja Paliw w Ignatowiźnie, p. Mariusz Rudziewicz

  • Podlaski Oddział Straży Granicznej, Placówka w Rutce- Tartak, mjr Wojciech Bartoszewicz

  • Przewodniczący Rady Gminy Rutka- Tartak, p. Grzegorz Boniszewski

  • MJM- Sklep Komis Muzyczny w Suwałkach, p. Janusz Murawski

  • Sklep Wielobranżowy w Rutce- Tartak, p. Alicja i Piotr Banialisowie

  • Sklep Wielobranżowy w Rutce- Tartak, p. Krystyna Dubielewska

Podczas obrad komisji wystąpiły miejscowe zespoły.

SZESZUPIAKI

SZESZUPA

oraz solista- Kordian Anzulewicz– laureat wojewódzkiego konkursu

pieśni patriotycznych w MDK Białystok za piosenkę „Rogatywka”

Foto relacja:

   Pani prezes Banku Spółdzielczego- Marta Protasiewicz- ufundowała z zarządem nagrody główne oraz kosz słodyczy dla uczestników. Pani dyrektor banku w Rutce- Tartak, pani Dorota Soroka, rozdawała z uśmiechem wszystkie cukierki.

  Jury Parady

Laureaci kategorii 10-12 lat

Laureaci kategorii 13- 15 lat

Laureaci kategorii 7- 9 lat

Składamy podziękowania pani dyrektor szkoły- Małgorzacie Kowalewskiej

oraz zastępcy, pani Agnieszce Dubowskiej – Mielica za obecność, dopingowanie swoim uczniom.

Dziękujemy też nauczycielom i społeczności uczniowskiej z gromkie oklaskiwanie wykonawców.