#Rozmawiaj#Reaguj- kampania społeczna

Szanowni Państwo,

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowała kampanię społeczną.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem
wykorzystania seksualnego małoletnich.

nie zauwazylesv2_compressed_8090033_10699177(1)

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami
przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%)
i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim
domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice,
nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia
informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną
swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny
i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina
dziecka.
Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości.
Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego
sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym,
które zostały skrzywdzone.
Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli,
w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań
w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.
Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii,
gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie
z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł
dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz,
że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską
samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.
Komisji zależy na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii
#RozmawiajReaguj. Stąd prośba o zamieszczenie plakatów cyfrowych na stronie urzędu i stronach
internetowych jednostek podległych, w tym jednostek pomocy społecznej, placówek krzewiących
kulturę, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek, które uznają Państwo
za stosowne.
PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji
na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać,
że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych
przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.
Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród
odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.