KONKURS! Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023

Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim
Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”, który
zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 10 wrzesnia 2023
roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.
Konkurs skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko wiejskich z terenu
województwa podlaskiego, a za ich pośrednictwem do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń
czy społeczności lokalnych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca
dożynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji poszczególnych subregionów.
Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego
województwa podlaskiego, propagowanie tradycyjnych zwyczajów, wartości i historii
lokalnych wspólnot oraz budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców
związanej z uroczystym podziękowaniem za zebrane plony i płody rolne.
Zwycięski wieniec będzie reprezentował Województwo Podlaskie podczas Dożynek
Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
których zaktualizowany regulamin powinien pojawić się w okolicach lipca na stronie:
www.prezydent.pl.
Podstawą udziału w przedsięwzięciu jest zgłoszenie przez gminę grup wieńcowych
w terminie do 18 sierpnia 2023 r. Można to zrobić z oficjalnego adresu mailowego gminy na
adres: rolnictwo@podlaskie.eu, podając nazwę gminy i kontakt do osoby koordynującej
udział gminy w konkursie. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją załączonego
regulaminu, w którym znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.
WICEMARSZAŁEK
Sebastian Łukaszewicz
/podpisano elektronicznie

Attachments