SMOLNICKA ANKA 30 LIPCA 2023

Zapraszamy mieszkańców gminy Rutka- Tartak,

gmin sąsiednich oraz turystów na plenerowe spotkanie

w związku z odpustem  św. Anny w parafii Smolniki.

Attachments