Rodzinny Spływ Kajakowy

Jak co roku organizujemy spływ kajakowy.

Najważniejszy warunek:

w kajaku przynajmniej jedna osoba

musi być pełnoletnia, gdyż to ona

bierze na siebie odpowiedzialność

za osobę niepełnoletnią

 Spływ odbędzie się w sobotę 19 sierpnia.

Wyjazd spod GOK-u o 8.00.

Spływ Czarną Hańczą z Remieńkinia rozpocznie się

o godz. 9.00. Koszt: 50 zł od osoby.

Prowiant we własnym zakresie.

Zapisy u pracowników GOK-u.