WYPOŻYCZAMY SPRZĘT ZIMOWY

Zapraszamy do korzystania z uroków zimy i wypożyczania sprzętu zimowego, znajdującego się na stanie Gminnego Ośrodka Kultury

Tel. 875687201, 509210220

Sprzęt do wypożyczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak

Rodzaj sprzętu sportowego
 1. Narty biegowe SKOL BIATHLON :

 1. dł. 150 cm.
 2. dł. 160 cm.
 3. dł. 170 cm.
 4. dł. 180 cm.
 5. dł. 185 cm.
 6. dł. 190 cm.
 7. dł. 195 cm.
 8. dł. 200 cm.
 9. dł. 205 cm.
 1. Sanki tradycyjne metalowe z oparciem zdejmowanym
 2. Sanki plastikowe typu „ślizgacz” z hamulcem
 3. Rakiety śnieżne
 1. TSL 305 Approach
 2. TSL 325 Approach
 3. TSL 302 Freeze
 1. Buty do nart biegowych
 1. Rozmiar 36
 2. Rozmiar 38
 3. Rozmiar 39
 4. Rozmiar 40
 5. Rozmiar 42
 6. Rozmiar 43
 7. Rozmiar 44
 8. Rozmiar 45
 9. Rozmiar 46
 1. Kije dostosowane do rozmiarów nart od 120-170 cm.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU ZIMOWEGO

 

1. SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Gminnego
Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak z siedzibą przy ulicy Szkolnej 1 zwanego
dalej WYPOŻYCZALNIĄ

2. KLIENTEM wypożyczalni może być każda pełnoletnia osoba, która
zaakceptuje regulamin wypożyczalni i posiada ważny dowód osobisty.
Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez wypożyczenie sprzętu.
3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który uiści opłatę w wysokości 20 zł.
za tygodniowy okres użytkowania.
Rachunek BS Rutka – Tartak 19 9367
0007 0000 0000 0521 0001 . Należy dopisać imię i nazwisko
wypożyczającego i okres, na który wypożycza sprzęt.

5. Sprzęt wypożycza się na tygodniowy okres użytkowania. Istnieje możliwość
przedłużenia wypożyczenia po skontaktowaniu się z Wypożyczalnią i
uiszczeniu opłaty za kolejny tydzień.

6. Przy wypożyczaniu większej ilości kompletów przez jednego klienta , co trzeci
komplet jest wypożyczany bezpłatnie.
7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak przy ulicy Szkolnej 1
8. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i jego
kompletność.
9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie
ustalonym w dokumencie wypożyczenia.
10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej
eksploatacji.
11. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu.
12. W przypadku, gdy klient zgubi sprzęt, lub trwale go uszkodzi, wypożyczalnia
ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.
13. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z
jego przeznaczeniem bez wyraźnych nadużyć.
14. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu,
zniszczenie i zdekompletowanie go. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w
oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. Klient zobowiązany jest
wówczas do uiszczenia opłaty ustalonej przez wypożyczalnię jako
rekompensatę poniesionej straty.
15. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Rutce-Tartak  przy ulicy ul. Szkolnej 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy serwisu lub wypożyczenia sprzętu sportowego na podstawie Artykułu 6 pkt 1b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dot. przypadku, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.