STYPENDYŚCI 2024- Daria i Kordian Anzulewicz

11 stycznia zarząd Urzędu Marszałkowskiego przyznał stypendia

uczniom województwa podlaskiego za dokonania artystyczne.

Kolejny raz takie stypendium otrzymali członkowie zespołu SZESZUPIAKI

– rodzeństwo DARIA i KORDIAN ANZULEWICZ.

Daria za śpiew i taniec, Kordian za śpiew.

Śpiewają w zespole, odnoszą też sukcesy jako soliści wykonując

pieśni ludowe i rozrywkowe.

Gratulacje!

 

Wśród stypendystów znaleźli się także inni członkowie zespołu,

którzy zasłynęli jako tancerze w zespole MANAKIN,

prowadzony w Szkole Podstawowej w Rutce- Tartak

przez nauczycielkę, panią Agnieszkę Obuchowską.

Wśród nich:

Agata Obuchowska, Lena Bacewicz, Justyna Brzozowska, Maja Paciorkowska,

Gabriela Haponik i Maja Garniewska.