Podlaskie Centrum NGO- bezpłatne porady

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji
wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do
Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby,
które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i
finansowych.
Z bezpłatnych porad skorzystać mogą organizacje pozarządowe z całej Polski, tj:
Stowarzyszenia, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Parafie, Ochotnicze
Straże Pożarne, Spółdzielnie Socjalne, Spółki Kapitałowe non-profit.
Podlaskie Centrum NGO to porady w zakresie prawidłowego sporządzania wniosków,
rozliczania projektów, poszukiwania źródeł finansowania, a także prawnych zagadnień
dotyczących organizacji pozarządowych. Centrum oferuje również kompleksową pomoc
przy założeniu nowej organizacji pozarządowej. Na poradę można przyjść z dokumentami
projektowymi, finansowymi albo organizacyjnymi i skonsultować je z ekspertem.
Konsultacja jest możliwa zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie – w formie mailowej i
wideokonferencji. Na poradę można umówić się telefonicznie, mailowo lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
Można zgłosić się zarówno na dyżur, jak też uzgodnić termin porady.
Podlaskie Centrum NGO to również wyjazdy szkoleniowe dla uczestników. Kilkudniowe
wyjazdy plenerowe w towarzystwie uroków Podlasia są świetną okazją do nabycia wiedzy w
przystępny sposób, a także integracji środowisk związanych z trzecim sektorem. Jak
wyglądało szkolenie w roku ubiegłym, można zobaczyć pod tym LINKIEM.
Wszelkie niezbędne informacje o projekcie znajdują się na stronie:
https://instytutsuwerennej.pl/podlaskie-centrum-ngo/. W celu uzyskania porady można
się zgłosić poprzez formularz internetowy: https://instytutsuwerennej.pl/formularz-
zgloszenie-do-projektu/ .
Zadanie „Pomoc dla nowych NGO. Budowa Federacji III sektora.” jest finansowane przez
Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.