WIGILIA SAMORZĄDOWA 2023

15 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się WIGILIA SAMORZĄDOWA.

Pan wójt gminy spotkał się z obecnymi i emerytowanymi pracownikami urzędu,

GOPS-u, GOK-u, OSP w Rutce- Tartak i Smolnikach oraz radnymi i sołtysami.

Wigilijne spotkanie rozpoczęło się koncertem pastorałek w wykonaniu Szeszupiaków.

Po wygłoszeniu podziękowań i złożeniu zgromadzonym życzeń przez gospodarza gminy 

nastąpiło tradycyjne przełamanie się opłatkiem. Przy wigilijnym stole nie zabrakło

lokalnych potraw z  restauracji JAĆWING w Smolnikach

oraz towarzyskich rozmów, wspomnień i planów na przyszłość.