Zajęcia plastyczne w Bibliotece Gminnej

4 grudnia, w barbórkowy poniedziałek, przedszkolaki

spotkały się w bibliotece na niezwykłych zajęciach plastycznych,

podczas których, z wielkim zapałem , wykonały zakładki do książek.